Walne Zgromadzenie Członków – 29 czerwca 2023 roku