Walne Zgromadzenie Członków – 26 czerwca 2024 roku