Walne Zgromadzenie Członków – 29 czerwca 2022 roku