Walne Zgromadzenie Członków – 27 września 2023 roku