Walne Zgromadzenie Członków – 25 czerwca 2019 roku