Walne Zgromadzenie Członków – 24 września 2020 roku