Posiedzenie Rady Nadzorczej – 8 września 2020 roku