Posiedzenie Rady Nadzorczej – 31 sierpnia 2022 roku