Posiedzenie Rady Nadzorczej – 30 listopada 2020 roku