Posiedzenie Rady Nadzorczej – 29 stycznia 2020 roku