Posiedzenie Rady Nadzorczej – 29 czerwca 2020 roku