Posiedzenie Rady Nadzorczej – 27 stycznia 2021 roku