Posiedzenie Rady Nadzorczej – 26 stycznia 2022 roku