Posiedzenie Rady Nadzorczej – 26 października 2022 roku