Posiedzenie Rady Nadzorczej – 25 października 2023 roku