Posiedzenie Rady Nadzorczej – 24 listopada 2021 roku