Posiedzenie Rady Nadzorczej – 23 stycznia 2019 roku