Posiedzenie Rady Nadzorczej – 23 listopada 2022 roku