Posiedzenie Rady Nadzorczej – 22 września 2021 roku