Posiedzenie Rady Nadzorczej – 22 listopada 2023 roku