Posiedzenie Rady Nadzorczej – 21 września 2022 roku