Posiedzenie Rady Nadzorczej – 20 października 2021 roku