Posiedzenie Rady Nadzorczej – 18 grudnia 2019 roku