Posiedzenie Rady Nadzorczej – 16 października 2019 roku