Posiedzenie Rady Nadzorczej – 16 listopada 2019 roku