Posiedzenie Rady Nadzorczej – 16 grudnia 2020 roku