Posiedzenie Rady Nadzorczej – 16 czerwca 2021 roku