Posiedzenie Rady Nadzorczej – 15 grudnia 2021 roku