Posiedzenie Rady Nadzorczej – 15 czerwca 2022 roku