Posiedzenie Rady Nadzorczej – 14 października 2020 roku