Posiedzenie Rady Nadzorczej – 14 grudnia 2022 roku