Posiedzenie Rady Nadzorczej – 13 grudnia 2023 roku