Posiedzenie Rady Nadzorczej – 12 września 2019 roku