Ubezpieczenia

Date:13 sty, 2019

Ubezpieczenia

Nazwa: Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Pawilon nr 12A – I piętro


Opis działalności: ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe firm, nnw indywidualne i grupowe, IKE, IKZE, własna emerytura, polisy życiowe. Oferta 22 towarzystw ubezpieczeniowych.


Adres internetowy: www.kaimubezpieczenia.pl

Adres e-mail: agnieszkakaim@wp.pl

Nr telefonu: (58) 300-46-57

Do planu Centrum