Zarząd S.M.

Date:12 sty, 2019

Zarząd S.M.

Nazwa: biuro Zarządu S.M. „Pasaż Chełmski”

Pawilon nr 62 A – I piętro


Nr telefonu: (58) 300-45-59

Adres internetowy: www.pasaz-chelmski.pl

Adres e-mailowy: biuro@pasaz-chelmski.pl


Biuro jest czynne:

pn. – pt.: 800 – 1600

Do planu Centrum