Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej – kadencja 2014-2017:

Urszula Gryzan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesława Godlewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grażyna Kwapisiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Karola Dysasz – Członek Rady Nadzorczej
Irena Eźlakowska – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Łapa – Członek Rady Nadzorczej
Grażyna Schomburg – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej:

Zgodnie z § 34 ust. 2 i 3 Statutu S.M. „Pasaż Chełmski” w Gdańsku z dnia 15.02.2012 r., wybory do Rady Nadzorczej odbywają się cyklicznie co 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od momentu zakończenia Walnego Zgromadzenia, podczas którego dokonano jej wyboru, a kończy się dnia w którym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej na następną, trzyletnią kadencję.

Kontakt:

numer tel.: (58) 300-45-59

Dyżury Członków RN _____